“Училище за булки“ се завръща със сезон 3, който ще се проведе на 24 и 25 февруари

На 24 февруари, пет булки ще имат възможността да се срещнат и да получат своята сватбена консултация с автора на изисканите колекции  Signature и Lillian West за американския бранд  Justin Alexander – Тони Ментел.

Как да участвате в играта “Спечели сватбена консултация с Тони Ментел”?

  1. Харесайте фейсбук страницaтa на Bridal House – https://www.facebook.com/bridalhouse.sofia
  2. Разкажете ни за своята мечтана сватба на лично съобщение на фейсбук страницата на Bridal House

Условия за Наградна игра

„Спечели сватбена консултация с Тони Ментел в Bridal House”

  1. Организатор на играта:

Организатор на Наградната игра “ Спечели сватбена консултация с Тони Ментел в Bridal House” е “БРАЙДЪЛ МОДА” ООД, официален вносител на продукти с марката Justin Alexander.

https://alfabrides.bg/

2. Период на провеждане

Наградната игра стартира на 01.02.2018г. и приключва на 15.02.2018г.

Организаторът запазва правото си да прекрати играта във всеки момент като е длъжен да информира участниците в нея своевременно на фейсбук страницата, на която играта се провежда. При прекратяване на играта Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и не им дължи компенсации.

3.      Дефиниции

Правилата на играта съдържат следните термини:

3.1.   ОРГАНИЗАТОР: Брайдъл Мода ООД

3.2.   УЧАСТНИК:

Всеки дееспособен и български гражданин (физическо лице), който има постоянен адрес в страната.

Условия за участие в Играта:

4.1.     Харесайте фейсбук страницaтa на Bridal House;

  1. Разкажете ни за своята мечтана сватба на лично съобщение на фейсбук страницата на Bridal House;
  2. Всеки участник има право да участва в Играта само веднъж;

5.         Награда

Печелившият участник в играта “ Спечели сватбена консултация с Тони Ментел в Bridal House ”

ще спечели:

  • Индивидуална консултация с Тони Ментел по време на „Училище за булки“ – сезон 3, което ще се проведе на 24 февруари в Bridal House – ниво 2 в Търговския център Bulgaria Mall, от 11:00-19:00ч.

6.        Победители

6.1. Победителите в играта „“Спечели сватбена консултация с Тони Ментел в Bridal House“ ще бъдат пет. Ще бъдат изтеглени и пет резерви, в случай че някои от отпобедителите не отговарят на правилата и изискванията на играта.

6.2. Получаването на наградата (Индивидуална консултация с Тони Ментел) става в рамките на събитието „Училище за булки“ на 24 февруари. Индивидуалната консултация с Тони Ментел ще става в присъствието на Организатора и ще бъде заснета на видео носител, както и ще бъде проведена фотосесия. С факта на участието си в играта с награди, печелившият се съгласява и задължава ще участва във фото и видео сесии, които ще бъдат използвани с цел реклама на събитието и магазин Bridal House.

6.3. Победителите се задължават да предоставят своите имена, адрес и телефон, както и имейл на Организатора и сe съгласяват данните им да бъдат обработвани и след приключването на Играта, за рекламни и маркетинг цели.

7.        Оповестяване на победителите

Печелившият участник се определя чрез томбола. Победителят ще бъде изтеглен нa 16.02.2018г. и ще бъде уведомен на лично съобщение във фейсбук. За получаване на наградата, печелившият участник следва да предостави идентификационен документ.

Победителят трябва да се свърже с Организатора до 3 календарни дни след обявяването на печелившия, като отговори на личното съобщение изпратено от екипа на Bridal House. След  изтичането на този срок  наградата ще бъде предоставена на резервен печеливш (подредени по реда на изтеглянето им), спазвайки същата процедура.

8.        Нарушения

9.1.   Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща info@aegeanparadise.eu. Необходимо е да се подпишете с истинското си име и да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани.

9.2.   Последици от нарушенията:

В случай, че бъде установено нарушение на настоящите правила, Организаторът е упълномощен и задължен да дисквалифицира съответният участник.

10.         Правила на Наградната игра и тяхното обявяване.

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 31.01.2018г. на страницата на Bridal House: http://bridalhouse.bg/  и във фейсбук страницата на Организатора;

Организаторът запазва правото си да променя правилата на играта, като променените правила ще бъдат публикувани преди влизането в сила на промяната.

Участниците нямат право да заменят наградата срещу пари в брой.

11.    Защита и съхранение на личните данни

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на всички Участници – те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без изрично съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен Държавен орган. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора и/или Съорганизатора във връзка с провеждането на Играта.

Участниците изрично дават съгласие да бъдат фотографирани и/или заснемани за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора и/или Съорганизатора.

11.1.    Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1, – в нея липсва залог. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл.3 ал.3 от „Закон за хазарта”.

12. Отказ от участие

Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Наградната игра във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес: info@alfabrides.bg. По този начин той се отказва и от бъдещо участие в играта.